Byte av bandstavar


Detta är ett större ingrepp, som kräver stor precision, rätt material och noggrant föberedande av halsen, för att nå bra resultat. En rätt utförd ombandning höjer spelkänslan markant och har oftast även positiv inverkan på gitarrens ton.

Omslipning av bandstavarna innebär nivåreglering, omkröning och polering av befintliga bandstavar. Det kan göras om bandstavarna är tillräckligt höga. Under 1 mm bandhöjd är det inte att rekommendera, då det påverkar spelkänslan och tonen för mycket.

Kantlister, lackade greppbrädor, stora inlägg mellan banden, känsliga material, fingergropar i greppbrädan, slitna halskanter med mera, gör arbetet svårare och mer tidskrävande. Därför kan priserna bli högre än nedan.


Priser

Akustisk gitarr 5000:-

Elgitarr  5000:-

Elbasar 5000:-

Omslipning av bandstavar  2500:-

Värmeriktning av hals c:a 4000:-

Lackering av greppbrädan c:a 1000:-

Skalpering av greppbräda c:a 3000:-