Prislista för reparationer


Strängbyte                                500:-                

Justering                                   1000:- 

Storservice                                1500:-  Akustisk och elgitarr
                                                  1750:-  Elbas, 12 str., mandolin, banjo
                                                  2500:-  Floyd rose system
                                                  2000:-  Med partiell bandslipning
                                                  1000:-  När det görs samtidigt med andra arbeten   


Omslipning av bandstavar        2500:-  Fixering, tilljämning, kröning och polering av
                                                              bandstavar, byte av strängar och justering

Byte av bandstavar                   5000:-  Akustisk gitarr
                                                  5000:-  Elgitarr, elbas
                                                  1000:-  Omlackering av greppbräda
                                                              Kostnad för kantlister, riktning, reparation av
                                                              inlägg och gropar, o.s.v. tillkommer

Värmeriktning av hals               4000:-  Cirkapris

Ny översadel                            1500:-   Materialkostnad tillkommer

Ny stallsadel                              750:-    Materialkostnad tillkommer

Stallimning                                2500:-   Kostnad för reparation, byte eller tillverkning av
                                                               stallet tillkommer

Halsomsättning                         6000:-   Limmad hals
                                                  4000:-   Skruvad hals
                                                  2500:-   Taylor NT hals
                                                  1000:-   Elgitarr med skruvad hals

Byte av mikrofon elgitarr           1000:-   Första mikrofonen
                                                    750:-   Kostnad för ytterligare mikrofon


Servicprogram


Strängbyte     

 • Rengöring av greppbrädan
 • Smörjning / justering av mekanik
 • Byte av strängar

     

     Justering       

 • Smörjning / justering av mekanik
 • Byte av strängar
 • Rengöring av greppbrädan
 • Polering av bandstavarna
 • Smörjning / justering av mekanik
 • Byte av strängar
 • Justering av dragstång
 • Justering av stall / stallsadel
 • Justering av översadel
 • Justering av Mikrofoner


Storservice       

 • Rengöring av väska/etui
 • Rengöring av hela instrumentet
 • Rengöring av greppbrädan
 • Polering av bandstavarna
 • Smörjning / justering av mekanik
 • Kontroll / byte av batteri
 • Byte av strängar
 • Kontroll av elektronik
 • Justering av dragstång
 • Justering av stall / stallsadel
 • Justering av översadel
 • Justering av Mikrofoner
 • Intonering (elgitarr och elbas)
 • Översyn för skador och brister