Service


Inställningen och justeringen av ett instrument är färskvara. Förändringar i luftfuktighet, årstider, temperatur samt slitage gör att den tappar prestanda över tid. Se därför till att hålla din gitarr i trim genom att låta oss serva den regelbundet. En Storservice innehåller alla åtgärder som gör att instrumentet presterar bäst och blir i toppskick. Vi utför servicen enligt en checklista, som följer med, när du hämtar instrumentet. Klicka på länken nedan för att se vad som ingår i de olika servicen:

    Strängbyte       500:-

    Justering         1000:-

    Storservice      1500:-