Vi säljer stationära och portabla luftfuktare, du hittar dem i webshopen under kategorin Luftfuktare

Luftfuktighetsnivå påverkas av temperaturen. Relativ luftfuktighet beskriver mängden vattenånga i luften, i förhållande till den maximala mängden vattenånga den kan innehålla. När man ökar luftens temperatur, ökar också dess fuktbärande kapacitet. Tillför man inte fukt samtidigt, sjunker den relativa luftfuktigheten. Trä krymper när luftfuktigheten sjunker. När vi värmer upp luften i våra bostäder, sänker vi samtidigt den relativa luftfuktigheten, ofta till skadliga nivåer för våra instrument. Det är därför luftfuktaren behövs. För låg fuktighetsnivå är den främsta orsaken till att gitarrer spricker eller skadas. 

Mellan 45% och 55% är optimalt för instrumenten, medan 40% är den lägsta godtagbara luftfuktighetsnivå enligt vår erfarenhet. Blir det lägre än så, börjar virket i gitarren krympa så mycket att det vrider och spänner gitarren och påverkar spelbarheten, tonen och stabiliteten. Under 30% börjar instrumenten spricka. Det är tyvärr de finaste gitarrerna som spricker först, de är tunnare och mer vältrimmade och torkar därför snabbare ut. Skaffa en pålitlig, kalibrerad, digital hygrometer för att få reda på hur låg luftfuktighet det är i din bostad.

Det är under den kalla årstiden - slutet av september till maj - när värmen är på i bostäderna, som problemet är störst. Det är då du behöver vara uppmärksam på symptom som tyder på att gitarren torkar ut. Använd luftfuktare, så instrumentet inte skadas. Har du inte luftfuktare för hela rummet där gitarren bor, måste du förvara gitarren i ett tätt slutande etui med en luftfuktare och fylla på den med vatten varje gång du lägger ner gitarren där. Med dessa enkla rutiner kan du hålla din gitarr i gott skick och skydda den från att skadas av den torra luften. Kontakta oss gärna om du har frågor om detta.


Symptom som visar att gitarren är uttorkad

 • Bandstavarna sticker ut lite på halsens kant
 • Bakstycket ser platt eller sjunken ut
 • Locket är insjunken framför stallet
 • Locket ser vågigt ut med en kulle bakom stallet
 • Greppbrädan har en kulle där halsen möter kroppen
 • Halsens linje pekar långt över stallets träyta
 • Stallsadeln sitter väldigt trångt i stallet
 • Stämskruvarnas fästmuttrar är lösa
 • Bandrassel uppstår runt c:a 7:e bandet och uppåt
 • Greppbrädan böjs ner med det sjunkande locket
 • Stallet separerar från locket i bakkanten
 • Kantlister lossnar

Vissa av dessa symptom kan ha andra orsaker också, men de är alla mycket vanliga på uttorkade gitarrer.