Service

Inställningen och justeringen av ett instrument är färskvara. Förändringar i luftfuktighet, årstider, temperatur samt slitage gör att de tappar prestanda över tid. Se därför till att hålla din gitarr i trim genom att låta oss serva den regelbundet. En Storservice innehåller alla åtgärder som gör att instrumentet presterar bäst och blir i toppskick. En standard service är mer lämpad för nyare instrument, där rengöring översyn är inte lika viktigt. Strängservice och strängbyte är snabbåtgärder som du oftast kan vänta på medan vi gör det. Vi utför servicen enligt en checklista, som följer med, när du hämtar instrumentet. Klicka på länkarna nedan för att se vad som ingår i de olika serviceprogrammen:


    Strängbyte         400:-

    Strängservice    900:-

    Justering          1500:-

    Storservice       2000:-


    Strängarnas pris tillkommer. Basar, banjos, mandoliner, 12-strängade gitarrer och andra instrument med många strängar kostar något mer.