Byte av bandstavar


Detta är ett större ingrepp, som kräver stor precision, rätt material och noggrant föberedande av halsen, för att nå bra resultat. En rätt utförd ombandning förbättrar spelkänslan markant och har oftast även positiv inverkan på gitarrens klang.

Omslipning av bandstavarna innebär nivåreglering, kröning och polering av befintliga bandstavar. Det kan göras om bandstavarna är tillräckligt höga. Under 1 mm bandhöjd är det inte att rekommendera, då det påverkar spelkänslan och tonen för mycket.

Kantlister, lackade greppbrädor, stora inlägg mellan banden, känsliga material, fingergropar i greppbrädan, slitna halskanter med mera, gör arbetet svårare och mer tidskrävande och kan göra priset högre.


Priser