Halsomsättning


Strängspänningen på gitarren gör att den deformeras något med tiden. Framsidan, där strängarna sitter, trycks ihop, medan baksidan sträcks ut lite på grund av hävarmseffekten. Det resulterar i att halsen vinklas framåt och strängarna hamnar längre bort från greppbrädan. Kan man inte justera detta genom att sätta en lägre stallsadel, är det dags att korrigera halsvinkeln. Generellt tar det c:a 30-40 år för en stålsträngad gitarr att hamna i behovet av denna operation, men det varierar mycket.


Arbetet är omständigt och kräver noggrannhet och stor precision. Halsen värms/ångas/skruvas ut ur gitarren, inpassningen görs om för den rätta anliggningsvinkeln och sedan monteras halsen tillbaka. Olika material, konstruktion, lim, ålder och andra detaljer gör att priserna varierar en del. På klassiska gitarrer med spansk klack, där halsen och halsklossen är ett stycke, kan man inte lossa halsen, i dessa fall åtgärdar man halsvinkeln på andra sätt. Instrument med skruvade halsfästen går lite snabbare, då lösning av limning och lack är inte nödvändigt.


Priser